Описание на проекта:

  • 5 сгради и подземен паркинг
  • 5, 5+1 етажа
  • РЗП: 26 200m2
  • Архитектура: арх. Светослав Станиславов, СТАРХ

Конструктивна специфика:

  • Фундаментни плочи
  • Единични и ивични фундаменти
  • Монолитни стоманобетонни стени и плочи