Описание на проекта:

  • Височина: 24m
  • Размери в план: 115m x 110m
  • РЗП: 36 850m2
  • Бюджет: $108,000,000

Конструктивна специфика:

  • Стоманена носеща конструкция с двуетажни ферми на големи отвори - 60m, с две етажни нива върху тях
  • Подова конструкция от ламарино-бетонни плочи
  • Система от центрично включени вертикални връзки за поемане на хоризонтални въздействия