Параметри на сградата:

  • Височина: 33m + 4 подземни нива
  • Размери в план: 200m x 200m
  • Общо РЗП: 65 000m2

Конструктивна специфика:

  • Фундиране с настъпалени ивични фундаменти. Наличие на високи подпочвени води
  • Конструктивни междуосия 9m х 12m, премостени с напрегната стоманобетонна подова плоча с плоски греди