Параметри на сградата:

  • Височина: 40m
  • Размери в план: 150m x 40m
  • РЗП: 66 000m2

Конструктивна специфика:

  • Пилотно фундиране
  • Стоманобетонни стени за поемане на хоризонтални въздействия
  • Предварително напрегнати греди