Параметри на сградата:

  • Височина: 77m
  • Етажи: 22
  • Размери в план: 60m x 55m
  • РЗП: 26 300m2

Конструктивна специфика:

  • Пилотно фундиране с изливни стоманобетонни пилоти
  • Стоманобетонни стени за поемане на хоризонтални въздействия
  • Подова конструкция от ламаринно-бетонни плочи. Комбинирани греди.