Параметри на сградата:

  • Височина: 12m
  • Размери в план: 55m x 25m
  • РЗП: 1 900m2

Конструктивна специфика:

  • Единични фундаменти
  • Метални колони, Комбинирани греди, Комбинирана подова конструкция
  • Стоманобетонна стена за поемане на хоризонтални въздействия
  • Скосени стоманени конзолни греди
  • 3-метрово конзолно офис пространство