Параметри на сградата:

  • Височина: 58m
  • Размери в план: 70m x 35m
  • РЗП: 26 000m2

Конструктивна специфика:

  • Пилотно фундиране с метални пилоти
  • Стоманобетонни стени за поемане на хоризонтални въздействия
  • Подова конструкция от напрегнати след бетониране плочи