Описание на проекта:

  • 10 етажа
  • 8 метрова конзола
  • РЗП: 6 000m2

Конструктивна специфика:

  • Фундаментна плоча
  • Монолитни стоманобетонни стени и плочи
  • Напрегнати след бетониране греди при конзолите