Описание на проекта:

  • Височина: 23m
  • Размери в план: 32m x 25m
  • РЗП: 4 000m2

Конструктивна специфика:

  • Подова конструкция от напрегнати след бетониране плочи
  • Пренасаждане на колоните на всяко етажно ниво
  • Стоманобетонни стени за поемане на хоризонтални въздействия