Описание на проекта:

  • 5 сгради с подземен паркинг
  • Максимална височина: 50m
  • РЗП: 22 000m2

Конструктивна специфика:

  • Единични и ивични фундаменти
  • Сглобяеми стоманобетонни стени и плочи
  • Стоманени колони