Описание на проекта:

  • 9 сгради
  • Средна височина: 15m - 20m
  • РЗП: 20 000m2

Конструктивна специфика:

  • Единични и ивични фундаменти
  • Пилотно фундиране
  • Сглобяеми стоманобетонни стени и плочи
  • Стоманени колони