Параметри на сградата:

  • Височина: 5m
  • Размери в план: 17m x 9m
  • РЗП: 150m2

Конструктивна специфика:

  • Ивични фундаменти
  • Главната конструкция е повдигната върху метални прътови конструкции (ферми)
  • Стоманени рамки за хоризонтални въздействия
  • Стоманена конструкция за басейн